POIS RP GDDKiA FS

Kontrakt,Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami

2. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców

PODWYKONAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

PPHU "LAS-BUD" Mariusz Kępa

Wykonanie kompleksowej wycinku drzew i krzewów

03.12.2019

12.12.2019

2.

ROZBUD Sp. z o.o.

Rozbiórka obiektów mieszkalnych wolnostojących, obiektów gospodarczych i ogrodzeń

03.12.2019

12.12.2019

3.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w RzeszowiePrzebudowa rowów melioracyjnych (bez przepustów) wraz z umocnieniem, przebudowa drenów rolniczych 03.12.201916.12.2019 

4.

BNG TECHNOLOGY Sp. z o.o.Przebudowa sieci gazowych W/C i Ś/C09.12.201920.12.2019
5.Guzik Piotr ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY DREW-MIXKompleksowe przeniesienie kapliczki w miejscowości Jeżowe wraz z elementami towarzyszącymi (mała architektura) zgodnie z koncepcją09.12.201920.12.2019
6.BETON SYSTEM SP. Z O.O. SP.K.Ulepszenie warstw nasypu i wykonanie wartsw konstrukcyjnych i warstw podłoża20.12.201930.12.2019
7.TARASEK SPRZĘT 2 SP. Z O.O.

Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich

Montaż zbrojenia ław fundamentowych i korpusów przyczółków wraz ze skrzydłami obiektów

20.12.20119

 

08.07.2020

 

30.12.2019

 

16.07.2020

 

8.HAD BAU Przedsiębiorstwo inżynieryjno-Budowlane Kamil HadałaMontaż przepustów drogowych, melioracyjnych oraz tymczasowych05.03.202027.03.2020
9.MIXEL Firma Elektryczna Kowalski TomaszBudowa zasilania infrastruktury drogowej, przebudowa i budowa sieci Nn I Sn oraz budowa przepustów rezerwowych05.03.202026.03.2020
10.AARSLEFF Sp.z o.o.Wykonanie posadowienia (pale prefabrykowane)dla obiektów inżynierskich 17PZM,17.1PZM, 17.2PZM,29PZŚd,18PZM,30.1MD wraz z dostawą i rozładunkiem materiału, sporządzeniem projektów technologicznych i próbnym obciążaniem.18.02.202030.03.2020
11.INSTAL-MAT SP. z o.o. Sp.KPrzebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, a także budowa kanału technologicznego oraz kabli światłowodowych23.03.202007.04.2020
12.MOSTY RZESZÓW SP. Z O.O.Wykonanie robót zbrojarskich n obiektach WD32, PZŚg33, WD34, WD35,PZM21, PZM2209.04.202020.04.2020
13.ViaCon Construction Sp. Z o.o.Montaż konstrukcji ocynkowanej na przygotowanym podłożu -obiet 35.2, 40.1,40.208.04.202006.05.2020
14.Firma Handlowa „KOTPOL ” Zofia KotWykonanie wykopów pod obiekty inżynierskie06.04.202020.04.2020
15.MAG-MAR Sp. Z o.o.Wykonanie robót cieślarskich i wykończeniowych na obiektach inżynierskich 32 WD,33 PZŚg, 34WD,21PZM, 35WD,22PZM28.04.202008.05.2020
16.MOSTAR SP. Z O.O.Wykonanie prac polegających na rozkuwaniu głowic pali prefabrykowanych na obiektach inżynierskich 17 PZM , 17.1 PZM, 17.2 PZM, 29PZŚd, 18 PZM, 30.1 MD na potrzeby zadania inwestycyjnego.09.04.202020.04.2020
17.KONSORCJUM: TELWAY Sp. z o.o.(lider); CAT Traffic Sp. z o.o.;  P.H.U”TELSAT” Grzegorz Kawka;  Trax Elektonik A. Moryc, M. Tomecki, L.TuszyńskiDostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przygotowaniem projektu technologicznego06.04.202020.04.2020
18.Konsorcjum firm- BSC Construcction Sp. Z o.o. i Solgeo ND Przemysław Losert,Montaż stalowych konstrukcji MultiPlate 200x55 typ VN 10,-OBIEKT 35.2,40.1,40.2.21.04.202021.05.2020
19.MENARD Sp. zo.o.Wykonanie wzmocnienia pod fundamentami obiektu oraz wykonanie wzmocnienia na dojazdach do obiektów19.05.202001.06.2020
20.Firma Budowlana ZABAWA Sp. z o.o.Odwodnienie korpusu drogowego oraz budowa zbiorników retencyjnych26.03.202022.06.2020
21."OLAN-POŁUDNIE" Sp. z o.o.Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz podwójnie powierzchniowe utrwalenie na pasach technologicznych03.06.202015.06.2020
22.KPRM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.Dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych oraz dostawa i montaż dylatacji18.05.202015.06.2020
23.F.H.U. ELEKTRO-WIERT Jerzy Czernik i Piotr Czernik (Powykonawca dla: BNG TECHNOLOGY Sp. z o.o.)Wykonanie przewiertów sterowanych wraz z przygotowaniem rur pod istniejącymi drogami dla sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i gazowej17.04.202027.05.2020
24.Konsorcjum: Slipform Sp. z o.o. -lider, HASS Sp. z o.o. Sp.K,Roboty budowlano-montażowe obejmujące wykonanie trójkątnego ścieku monolitycznego03.06.202017.06.2020
25.Konstrukcje Kamil KocyłaWykonanie robót żelbetowych na obiektach inżynierskich 30 WS i 31 WS26.06.202002.07.2020
26.Leszek Zieliński "LEMAR"Wykonanie robót brukarskich22.06.202010.07.2020
27.HYDROMOST-inwest Baran MariuszWykonanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na obiektach inżynierskich razem z materiałami08.07.202024.07.2020
28.TRANS-KOP Tomasz ChudyMontaż drenaży21.07.202013.08.2020
29.VSL Polska Sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie sprężeń obiektów inżynierskich ( dostarczenie z wliczonym naddatkiem technologicznym, cięgien sprężających, rur osłonkowych i złączek oraz zakotwień systemowych z rurkami i zaworami do iniekcji, wpuszczenie cięgien do kanałów, ich późniejszy naciąg oraz iniekcje)20.08.202010.09.2020
30.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DAW-KOP Kończak DawidHumusowanie wraz z ułożeniem geomembrany- na skarpach i rowach10.08.202001.09.2020
31.Patrycja Duraj-Walasek PPH "DUHEN-BIS"Wykonanie, dostawa i montaż metalowych balustrad drogowych25.09.202005.10.2020
32.Eugeniusz Hentosz ProAgroHydrosiew skarp,rowów i pasa dzielącego wraz z jednokrotnym koszeniem22.09.202005.10.2020
33.Ogród-Projekt Jolanta OlejarskaWykonanie zieleni drogowej18.09.202008.10.2020
34.V-BUD s.c. Marcin Chudziński, Piotr Bolanowski

Wykonanie zasypek za obiektami inżynierskimi, których zakres wchodzi w szczególności:

1.Wykonanie murów oporowych w systemie gruntu zbrojonego-panele

2.Wykonanie zasypek

3.Rozłożenie geokompozytów

01.09.202016.10.2020
35.TOP-SYSTEM Instalacje Osetek JoannaRoboty budowlano-montażowe obejmujące odwodnienia rurowe25.09.202009.10.2020
36.MD TECHNOLOGIE Sp. z o.o.Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoką odporną na chlorki powierzchni betonowych, nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych15.10.202029.10.2020
37.EURODUKT Sp. z o.o

Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne oraz cieńkowarstwowe

29.10.202014.12.2020
38.Krak-Inż. Sp. z o.o.

Dostawa i montaż mostowych kolektorów odwodnieniowych

19.11.202004.12.2020
39.C.R.B. Krzysztof Stroiński

Wykonanie brewek betonowych wys. 7 cm metodą ciągłego ozkładania betonu  maszyną CT 3000 lub CT 900 wraz z montażem rur drenażowych

02.12.202017.12.2020
40.RDM Śródmieście Sp. z o.o.

Wykonanie warsty ochronnej z asfaltu lanego zgoodnie z zał.1

23.12.202007.01.2021
41.DWD System Sp.z o.o.

dostawa i montaż kolektorów mostowych

15.01.202101.02.2021
42.STALPRODUKT S.A.

Dostawa i montaż barier stalowych dogowych i barieroporęczy

13.01.202127.01.2021
43.Tech Project Brzoza Sp.K

ulepszenie warstw nasypu

26.01.202108.02.2021
44.Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe GOMIBUD SP. z o.o.

konstrukcja nośna ekranów przeciwolśnieniowych, montaż podwalin,montaż drzwi serwisowych,wykonanie pali fundamentowych

25.01.202108.02.2021
45.TK GROUP SP. Z O.O.

Ułożenie krawężników i kostki, umocnienie skarp i rowów

12.01.202121.01.2021
46.USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE MARCIN SZCZĘCH

Ułożenie kostki kamiennej ,podbudowy betonowej,krawężników i obrzeży (wdł zał nr 1)

29.01.202110.02.2021
47.ERPLAST SP. Z O.O.

Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

24.02.202109.03.2021
48.Brener Sp.z o.o.

Wklejanie kotew talerzowych fi 20

16.03.202129.03.2021
49.SIATMAR Marek Jankiewicz

Kompleksowa dostawa i montaż ogrodzenia drogowego wraz z wykonaniem projektu technologicznego oraz przywróceniem terenu do stanu zastanego

18.03.202122.04.2021
50.ERPLAST SP. Z O.O.  Dalszy dla  TELWAY Sp. z o.o.

Wykonanie, dostawa i montaż tablic pryzmowych oraz stalowych konstrukcji wsporczych dla tablic

02.03.202104.05.2021
51.PPHU"AGROPOL-BIS" S.C.

Wykonanie robót brukarskich na obiektach mostowych;ułożenie krawężników mostowych,ułożenie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie schodów skarpowych i obrubka stożków mostowych

25.03.202106.04.2021
52.Mirosław Karpiel KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym

17.02.202102.03.2021
53.G-3 ARTUR DZIADEK

Ustawienie krawężników betonowych, obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,ułożenie ścieków podchodnikowych i skarpowych

20.05.202101.06.2021
54.WMB Marcin Wójcik

Umocnienie rowów i skarp

27.05.202110.06.2021
55.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu

Wykonanie warstw bitumicznych

15.06.202116.06.2021
56.

Zakład Inżynierii Budowlanej REMART Paweł Goś 

dalszy Podwykonawca dla: Trax Elektonik A. Moryc, M. Tomecki, L.Tuszyński Sp. J.

Wykonanie fundamentów

01.06.202110.06.2021
57.P.U.H. "Dąb" Sp. z o.o.

Humusowanie wraz z hydroobsiewem skarp i rowó gr.15, układanie geomebrany na powierzchniach przed humusowaniem,jednokrotne koszenie trawy na skarpach

16.06.202126.06.2021

Usługodawcy

1.

Konsorcjum firm: Mp Sp. z o.o. (Lider) oraz Arcadis Sp. z o.o. (Partner)

Usługi projektowe

18.09.2018

nd.

2.

Instytut Konstrukcyjno-Badawczy Geocontrol Sp. z o.o.

Wykonanie wierceń, badań geologicznych i geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej , geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej

12.10.2018

nd.

3.

"GEOMIND Robert Wańczyk"

Inwentaryzacja przyrodnicza na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obliczenia GIS,

Dane wyjściowe do raportu OOŚ w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

12.10.2018

 

12.03.2019

nd.

4.

MPRB Sp. z o.o.

1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, uzyskanie zgód, pozwoleń, decyzji itp.

2. Wykonanie projektu zieleni oraz projektu konstrukcji nawierzchni, Wykonanie Projektu budowlanego oraz wykonawczego branży drogowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko

16.10.2018

 

05.02.2019

 

 

nd.

5.

Biuro Biuro Projektowe EMPSAŁ,

Pracownia Systemów Alarmów i Łączności Edward Mieduniecki
Opracowanie PB i PW przebudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych, opracowanie PB i PW budowy kanału technologicznego wraz z kablem światłowodowym, Opracowanie PB i PW Systemu Zarządzania Ruchem, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza26.10.2018nd.

6.

OPTIMA BG Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)31.10.2018nd.

7.

MODELAB Bartosz Chuderski

Wykonanie pomiarów ruchu i opracowanie analizy i prognozy ruchu03.12.2018nd.

8.

MP INFRA Sp. z o.o

Opracowanie Projektu Budowlanego Wstępnego oraz wykonanie kompletnej dokumentacji w tym PB Inwestycji, uzyskanie decyzji administracyjnej o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej , Projektu Wykonawczego  w zakresie branży elektroenergetycznej05.02.2019nd.

9.

MP-MOSTY Sp. z o.o. 

Opracowanie Planu działań ratowniczych.05.02.2019nd.

10.

POL MIEDŹ TRANS
Sp. z o.o. 

Usługi transportowe - transport kolejowy kruszywa02.09.2019nd.

11.

TRANSPLAN

Usługa wynajmu ŁADOWARKI LIEBHERR 566-łyżka 5m304.10.2019nd.

12.

F.H.U STANISŁAW ŁACH

Przewóz drogowy towarów06.11.2019nd.

13.

S.C. AUTO-LAND

Przewóz drogowy towarów06.11.2019nd.

14.

MENTOR CONSULTING Sp zo.o.

Usługa pełnienia nadzoru przyrodniczego13.11.2019nd.

15.

F.T.U TRANSBUILD Sławomir Sypień

Transport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
16.

FPHU BETMAR Marek Miazga

Transport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
17.FHU RZUSTANTransport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
18."STASZEK" Firma Przewozowa Stanisław WykaUsługi przewozu drogowego towarów29.11.2019nd.
19.TRANSPLAN SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów29.11.2019nd.
20.FHU MAX-POL PAWEŁ MROŻEKTransport samochodowy kruszywa23.01.2020nd.
21.GEODETA SP. Z O.O. SP.KKompleksowa obsługa geodezyjna29.11.2019nd.
22.TRANS-MIKE Michał UrbanowskiUsługi przewozu drogowego towarów30.01.2020nd.
23.Beton System Sp. z o.o. Sp.KZmieszanie mobilnym węzłem betoniarskim o wydajności 320 ton na godzinę, ze składników dostarczonych przez Wykonawcę mieszanki związane spoiwem hydraulicznym i je udostępnić Wykonawcy30.01.2020nd.
24.CORE GROUP SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów04.02.2020nd.
25.CONTSPOL LCCG SP. Z o.o. Sp. KPrzewóz drogowy towarów05.02.2020nd.
26.Usługi Żurawiem Samochodowym Macander KrzysztofUsługa sprzętowa żurawiem samochodowym04.02.2020nd.
27.Firma Budowlano-Remontowa AGBUD Agata PolakWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (dźwigi)04.02.2020nd.
28.Dariusz Swatek SWATTRANS (dalszy Podwykonawca dla firm: TRANSPLAN SP. ZO.O. CORE GROUP SP. ZO.O.)Usługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
29.Ggroup Adrian Gogolewski ( dalszy Podwykonawca dla firm: TRANSPLAN SP. ZO.O. CORE GROUP SP. ZO.O.)Usługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
30.MAT-RiK S.C. K.Mateja R. MatejaKompleksowe wdrożenie, utrzymaniu i demontażu urządzeń Tymczasowej Organizacji Ruchu17.02.2020nd.
31.TG SECURITY POLSKA SP. Z O.O.Świadczenie usługi ochrony28.02.2020nd.
32.P.U.TRANS -USŁUGI Eugeniusz RzeszutekWynajem sprzętu budowlanego(koparko-ładowarka, koparka kołowa)03.03.2020nd.
33.TRASTAL  Jan Tracz, Krystian Tracz Sp. c.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą (Dźwigi)04.03.2020nd.
34.ATUT -RENTAL SP. Z O.O.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego04.03.2020nd.
35.ROTO-POLSKA SP. Z O.O.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą04.03.2020nd.
36.REMIRENT S.A.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego06.03.2020nd.
37.M&R Logistic Sp. z o.o.Transport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)06.04.2020nd.
38.METRIS SP. Z O.Wykonanie projektu próbnego obciążenia pali, przygotowanie głowic pala do wykonania prób, montaż stanowisk próbnych obciążeń, sporządzenie raportów z wykonywanych badań14.04.2020nd.
39.Hardbet Łukasz MiazgaZapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą: HDS 11 ton i usługa koparko - ładowarką23.04.2020nd.
40.KUBIKUS II SP. ZO.O. SP. K.Usługa łądowarką 4,5-5 m3 wraz z usługą operatora21.04.2020nd.
41.P.U. TRANSKOPUsługa najmu samochodu 6x6 (2 szt)07.05.2020nd.
42.DKN BRAMYUsługa najmu koparki kołowej07.05.2020nd.
43.Buczek Tomasz Firma Usługowo-Remontowo-BudowlanaUsługi sprzętowe traktorem 105 km27.05.2020nd.
44.Budospych S.C Janusz Lelek, Grzegorz SojaWynajem koparki kołowej29.05.2020nd.
45.HDS TRANSPROT GRZEGORZ NIEZGODAUsługi przewozu drogowego towarów02.06.2020nd.
46.DKN BRAMY Krystian KoziołUsługa zapewnienia sprzętu budowlanego04.06.2020nd.
47.GREG Grzegorz Rzeszutek

Wynajem: ciągnik +beczka 10 000l, ciągnik+ szczotka

Usługa samochodem 6x6 wraz z obsługą operatora

27.05.2020

 

25.06.2020

nd.
48.KILOUTOU POLSKA SP.Z.O.O.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego zgodnie zał.126.05.2020nd.
49.Jarosław Wróbel Ekspertyza AntropologicznaEkspertyza antropologiczna szczątków ludzkich (szkieletów) wyeksplorowanych na górach kościelnych w miejscowości Jeżowe06.07.2020nd.
50.FRYZPOL Furdyna StanisławUsługa - Ciągnik + beczka, Ciągnik + szczotka22.07.2020nd.
51.AUTO-MAR Marek BerezaTransport kruszywa i masy bitumicznej06.08.2020nd.
52.MAR-BUD Marek DziubekUsługa przewozu drogowego towarów oraz usług załadowczych i rozładowczych17.08.2020nd.
53.MAT&MAR Dzwola Mateusz Bielak (dalsza dla Core Group Sp. z o.o.)Usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x627.08.2020nd.
54.FHU Adam Kałun (DALSZA USŁUGA DLA CORE GROUP SP. Z O.O.  )Usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x623.09.2020nd.
55.Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy BHP Ekspert Piotr MajewsSprawowanie nadzoru i koordynacji BHP placu budowy18.09.2020nd.
56.JacaTrans Jacek ŁachUsługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x627.08.2020nd.
57.FT-U MARMAG Marek Kuna (dalszy podwykonawca dla  CORE GROUP SP. Z O.O.)Usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x624.09.2020nd.
58.Firma Handlowo Usługowa JANUSZ NOWOŚWIAT(dalszy podwykonawca dla TRANSPLAN SP.Z O.O.)Usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x624.09.2020nd.
59.FT-U MARMAG Marek Kuna (dalszy podwykonawca dla TRANSPLAN SP.Z O.O.)FT-U MARMAG Marek Kuna (dalszy podwykonawca dla TRANSPLAN SP.Z O.O.)24.09.2020nd.
60.PHU "LARGO" Dawid BednarzZapewnienie sprzętu budowlanego zgodnie z załącznikiem nr 129.09.2020nd.
61.Transport Ciężarowy Michał GacekUsługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x629.09.2020nd.
62.ARKADIA Firma ArcheologicznaPrzygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia przez PWKZ na prowadzenie badań archeologicznych, uzyskanie pozowlenia na prowadzenie badań archeologicznych, wszystkie czynności związane z prowadzeniem badań w terenie-dokumentacja opisowa ,rysunkowa i fotograficzna, sporządzanie sprawozdania z wykonanych badań i  przekazanie go do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkow30.09.2020nd.
63.MM-TRANS Marian Madej (dla TransplanSp. Z o.o.)Usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x605.10.2020nd.
64.MM-TRANS Marian Madej (dla CORE GROUP SP. Z O.O.)Usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x605.10.2020nd.
65.G&G Krzysztof Grobelny

Usługa ładowarką teleskopową (MONITOU)

usługa ładowarką teleskopową (MONITOU)

07.10.2020

11.01.2020

nd.
66.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART.-WIK Sp. z o.o.Usługi przewozu drogowego towarów21.10.2020nd.
67.Usługi Koparką Mirosław KonczakUsługi sycharką D6 z i bez systemu 3D wraz z obsługą operatora20.10.2020nd.
68.

J.A. TRANS PIOTR SIKORA

(DLA: CORE GROUP SP. Z O.O.)
Usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4 osiowymi02.11.2020nd.
69.

"MATI" MATEUSZ KOCHANOWICZ (DALSZA Usługa DLA: CORE GROUP SP. Z O.O.)

Usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4 osiowymi02.11.2020nd.
70.

P.T.H. TRANS-MIR Krzysztof Mirek

Transport kruszywa 0 - 31,5 na trasie Kopalnia Dolomitów-Budowa12.11.2020nd.
71.

T.P.H.U. KRYSKI TEAM MACIEJ KRYSKI

 transport szalunków 23.02.2021nd. 
72.

BACO TRANS S.C.

DALSZA USŁUGA DLA:

CORE GROUP SP.Z O.O.

Usługa transportowa samochodami ciężarowymi16.03.2021 nd. 
73.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEG ŁUKASIEWICZA

Próbne obciążenia obiektów14.04.2021 nd.
74.TARASEK SPRZĘT 1 SP.Z.O.O.Roboty naprawcze po powodzi na obiektach mostowych19.04.2021 nd.
75.Usługi Transportowe i inne usługi rolnicze Grzegorz NiemczykUsługa myjką ciśnieniową18.05.2021nd.
76.FW JARGA Anna StępieńUsługa koparką jednonaczyniową09.06.2021nd.
77.Miroś Zygmunt Usługi Handlowo-Transportowo-Budowlano-KoparkoweUsługa koparką jednonaczyniową10.06.2021nd.
78.Bogdan Banach Firma Usługowo-Remontowo-Handlowa"TRAN-ZIEM"Usługa koparką kołową i samochód8x811.06.2021nd.
79.Wojciech Kwaśniewski Kopex PlusUsługa koparką kołową15.06.2021nd.
80.TK GROUP Consulting Sp. z o.o.Usługa transportu-przewóz masy01.07.2021nd.
81.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej ŁagowskiUsługa zamiatarką drogową na pojeździe ciężarowym13.07.2021nd.

Dostawcy

1.

Kopalnia granitu Kamienna Góra -Celiny sp. Z o.o.

Dostawa kruszywa drobnego i kruszywa grubego

05.10.2018

nd.

2.

Kopalnia Dolomitu S.A. w Sandomierzu

Dostawa mieszanek z podbudowy zasadniczej

06.03.2019

nd.

3.

Rettenmaier Polska Sp. z o.o.

Dostawa dodatków stabilizujących lepiszcza asfaltowe- Viatop Premium

07.05.2019

nd.

4.

Patch Polska Sp. z o.o., Sp. K

Dostawa środka adhezyjnego Stardope 130 P

26.06.2019

nd.

5.Ola International Sp. z o.o.Dostawa środka Amdor 1026.06.2019nd.
6.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa grubego- grys 2/5, 5/8, 8/11 AMFIBOLIT02.09.2019nd.
7.ThyssenKrupp Materials Poland S.ADostawa prefabrykowanych zbrojeń konstrukcji budownictwa mostowego15.09.2019nd.
8.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa20.12.2019nd.
9.ART.-WIK Sp. z o.o.Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego (piasek nasypowy, pospółka)19.02.2020nd.
10.Firma Handlowo-Usługowa Stanisław ŁachFirma Handlowo-Usługowa Stanisław Łach17.02.2020nd.
11.Tartak-Górno Krudysz Tomasz i wspólnicy Sp.jDostawa wyrobów tartacznych (paliki, deski)02.03.2020nd.
12.Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A. w KielcachDostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych(PZM 19-20)16.03.2020nd.
13.Przedsiębiorstwo elementów budowalanych "FABET"S.A.Dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych (PZM21-22)16.03.2020nd.
14.DMP INDUSTRY SP. ZO.O. SP.K.A.Dostawa rury izolowanej  SMLS17.03.2020nd.
15.Przedsiębiorstwo Podukcyjno-Handlowo-Uslugowe „LATOCH FIRMA” Stanisław LatochDostawa kruszywa hydrotechnicznego 100-300 z dowozem i rozładunkiem23.03.2020nd.
16.ViaCon Polska Sp. Z o.o.Dostawa konstrukcji ocynkowanej wraz z transportem na budowę i zabezpieczenie farbą antykorozyjną30.03.2020nd.
17.ANKRA SP. ZO.O.Dostawa prefabrykowanych polimero- betonowych desek gzymsowych14.04.2020nd.
18.LHOIST Bukowa Sp. Z o.o.Dostawa Proviacal  ST, LB30C, LB 5021.04.2020nd.
19.STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. J.Dostawa betonu21.04.2020nd.
20.

Przedsiębiorstwo "FERRBUD"Sp. z o.o. 

Dalszy dostawca:

Sprzedaż materiałów do kanalizacji deszczowej , sanitarnej oraz sieci wodociągowej

17.03.2020

(aneks nr 1 -21.04.2020)
nd.
21.WYBUDOWANI24.PLDostawa płyty drogowej typu MON 300x150x15 z dowozem i rozładunkiem07.05.2020nd.
22.Firma Handlowa "SMĘTEK" Zdzisława Smętek

Dostawa sklejki zwykłej nierecyklingowej topolowej i sklejki brzozwej do betonu architektonicznego

Sklejki na potrzeby ciesielskie przy obiektach inżynierskich

07.05.2020

 

03.08.2020

nd.
23.HABA-BETON JOHANN BARTLECHNER Sp.zo.o.Dostawa betonu DN 800,900,1000,1100,1200,1800 I środka poślizgowego11.05.2020nd.
24.PLASTIMEX SP. Z O.O.Dostawy rur PP SN 801.06.2020nd.
25.IMPACT SP.Z O.O.Dostawa kotew mostowych systemowych na obiekty inżynierskie05.06.2020nd.
26.Alpida Sp. z o.o.Dostawa galanterii granitowej: krawężniki kostka i obrzeża granitu16.06.2020nd.
27.PGP BAZALT S.A. WILKOWIEDostawa kruszywa drobnego-piasek łamany 0/229.06.2020nd.
28.GRILTEX SP. Z.O.O.

Dostawa HDPE o wysokości wytłoczeń 8mm 850g/m2 i uszczelek butylowych do gxp/plus 1,5cm x 60m rolka

 

GXP DREN 5, Geomebrana HDPE 8mm+geowłóknina PP

27.07.2020

 

 

21.07.2020

nd.
29.MACCAFERRI Polska Sp. Z o.o.

Dostawa elementów ścian oporowych  w technologii konstrukcji gruntu zbrojonego Macres

03.08.2020

nd.
30.Polskie Składy Armatury Sp. z o.o.

1.PP rura dren. DN/OD 160/6 360 PRAGMA

2. PP rura dren. DN/OD 200/6 360 PRAGMA

 12.08.2020 nd.
31. Cement Ożarów S.A1. CEM II/B-V 32,5-2021r
2. Reymix stabilizacja HSD 22,5E-2020r. Pod siewnik
3. Reymix stabilizacja HSD 22,5E-2021r. Pod siewnik
4. Dostawa cementu pod siewnik
 25.08.2020nd. 
32. MG-HYDRO Sp. z o.o.Dostawa żeliwnych wpustów mostowych 26.08.2020 nd.
33.Piotr Gaweł Firma ,,JOKER"Dostawa piasku naturalnego płukanego22.09.2020nd.
34.POLBRUK S.A.Dostawa kostki betonowej28.09.2020nd.
35.TRANS-ADAMS Smolak AdamDostawa podsypki i betonu13.10.2020nd.
36.Stanisław Buczek Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-UsługoweSprzedaż drobnych artykułów budowlanych02.11.2020nd.
37.OWL TECH SP. Z O.O.Dostawa materiałów budowlanych10.12.2020nd.
38.ASBAU SP.Z O.O.Dostawa ekranów przeciwolśnieniowych21.12.2020nd.
39.De Waal Polska Sp. z o.o.Dostawa  pali fundamentowych do ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych02.02.2021nd.
40.F.P.H.U BETMAR Marek MiazgaDostawa stopni skarpowych zbrojonych22.04.2021nd.
41.WELDON SP. Z O.O.Dostawa konstrukcji nośnej ekranów przeciwolśnieniowych, ekranów akustycznych pochłaniających wraz z wypełnieniem oraz kształtowniki i blacha24.05.2021nd.
42.GRUPA ELTRON SP. Z O.O.Dostaw słupów i zestawów kotwiących09.06.2021nd.

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<