POIS RP GDDKiA FS

Obiekty

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń obiektów:
WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
WD - wiadukt w ciągu drogi publicznej
MD – most drogowy
PZŚg - przejście górne dla średnich zwierząt
PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt
PZM – przejście dla zwierząt małych (zintegrowane z ciekiem)
 
Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)
 

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Kilometraż (wg decyzji ZRID)

Długość całkowita [m]

Szerokość całkowita przęseł [m]

1

27WS

431+185

77,0

27,9

2

28WS

431+489

13,9

30,0

3

17PZM

431+908

150,47

26,2

4

17.1PZM

431+908

149,61

7,85

5

17.2PZM

431+908

153,47

7,85

6

29PZŚd

432+888

13,90

27,9

7

18PZM

433+644

18,617

26,20

8

30.1MD

434+351

19,70

11,00

9

30WS

434+351

15,44

26,30

10

31WS

435+767

18,40

26,20

11

32WD

436+808

47,70

9,55

12

33PZŚg

437+539!

66,85

30,80

13

34WD

438+683

47,70

11,55

14

35WD

439+436

47,70

9,55

 

Przepusty dla celów ekologicznych

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

 

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Kilometraż (wg decyzji ZRID)

Długość całkowita [m]

Wymiary wewnętrzne [m]

1

16 PZM

430+340

30,4

2,0 x 2,0

2

19 PZM

434+644

39,0

4,5 x 3,0

3

20 PZM

436+421

29,0

4,5 x 3,0

4

21 PZM

438+121

28,0

4,0 x 2,5

5

22 PZM

440+323

28,0

4,0 x 2,95

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<