POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W m-cu grudniu 2021 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

  • Prace porządkowe i usuwanie usterek

 

Roboty mostowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

Wszystkie obiekty w ciągu drogi S-19 odcinek 430+300 – 440+635:

  • Prace wykończeniowe
  • Usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru
  • Prace porządkowe

 

Roboty branżowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna

  • Prace porządkowe i usuwanie usterek

 

Branża elektroenergetyczna

  • Prace porządkowe i usuwanie usterek

 

Branża telekomunikacyjna

  • Prace porządkowe i usuwanie usterek

 

Branża geodezyjna

  • Montaż słupków pasa drogowego

 

 ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<