POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 17/08/2020

Tymczasowa organizacja ruchu w m. Nowy Kamień

W związku z budową obiektu 34 WD w miejscowości Nowy Kamień od dnia 20.08.2020 nastąpi zmiana organizacji ruchu, która będzie polegała na zamknięciu dla ruchu kołowego i pieszego. ok. 500 m odcinka drogi powiatowej nr DP 1364R z miejscowości Nowy Kamień w kierunku miejscowości Łowisko. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu - czerwiec 2021 roku.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<